On IFTTT

Love Back Vashikaran Mantra

Love Back Vashikaran Mantra, Vashikaran is an effective and ancient technique to control someone. It can be employed if one wishes to Increase the losing attraction between partners

Love Back Vashikaran Mantra

Love Back Vashikaran Mantra
Love Back Vashikaran Mantra
 • Reduce the discrepancies between loved ones
 • Increase the compatibility and intimacy between partners
 • Objection in marriage
 • Disturbances and hindrances in love and love marriages.

VASHIKARAN MANTRA FOR SUCCESS IN LOVE MARRIAGE

Love Back Vashikaran Mantra

Lord Shiva, or Bholenath as he is often called and Goddess Parvati are considered the epitome of love and love marriages. The path to your successful love marriage is to please and worship Lord Shiva and Goddess Parvati. Shiva-Parvati mantra for love is a virtue in the hands of every devotee to get love, lost love and overcome marital difficulties. This mantra was given by Mahrishi Durvasa, A well-known sage. It was recited by Parvati in order to marry Lord Shiva. The mantra called the “Swayamvara Parvathi Moola Mantra” is:

“Omhe Hreema Yooginiya Yoginiya Yogeswaariya Yogaya Bhaayaankaari Saakaalaa Sthaavaaraa

Jaangaamaasyaa Mukhaa Hruudaayaama Maamaa Vaasaama Akaarshaa Akaarshaayaa Naamaahaa”

The Swayamvara Parvathi Moola Mantra is beneficial in the following cases

 1. Delay in marriage
 2. Marrying the person you love
 3. A happy married life
 4. Problem if infertility(conceiving a child)
 5. To avoid marital problems and divorce

The mantra has to be recited in the following way:

 • First of all, vow before Goddess Parvati with your name, name of parents, Nakshatra and Gotra. Take an oath that you would do the jaapa 1008 times daily for 108 days and request her to remove the difficulty for which you are doing the jaapa.
 • You should spend at least 2 hours each day in dhyana or meditation
 • You should also offer diyas, dhoop, fruits and flowers, food, nuts and betel leaves.

You should be careful not to leave the process unfinished once you have taken the both.

VASHIKARAN MANTRA FOR GETTING LOST LOVE BACK

There are various mantras, Vashikaran mantras to control your loved ones and bring them back to you. A few of them are listed under:

 • Oma bhaagwuaati bhaag bhaaga daayiniya deevdaantiya mam vaashyaama kuuruu kuuruu swaahaa

The mantra given above is used to bring a lady under control. At the place of “davdanti”, use the name of lady you want to control. Recite this mantra on Thursday to energize the salt, in a pleasing manner. Give this salt to the lady by mixing in food. The lady will soon get attracted to you.

Kaalaa kaaluuaa chaauusaatha veera, taala bhaaagai toora

jaahaana koo bheajuu, vaahi koo jaayee, maaasa maajjaa koo shaabaada baana jaayee

aapnaa maaraa, aaap dikhaaye, chaalaata baaan maaruu, ulaata mootha maaruu

maaara maaara kaaluaa, teeri aaas chaaar,

chaaumuukhaa deeyaa, maara baadi ki chaaati

itnaa kaaam meeraa naa kaare tou tuujhe maataa kaa doodh piyaa haaraam.

Love Back Vashikaran Mantra

This mantra too is useful to control a lady. Take some earth of the left food of the lady you want to control. Energize the earth with the above mantra by reciting it 7 times. And drop it cleverly on the lady’s head. She will come under your control and get attracted to you.

Oma naamooha kaalaa kaaluaa, kaali raaata

nisha kii puutli maajhi raata

kaala kaalua, ghaata baaata

sootaa/sooti joo jaagaay laaoo

baaithaa/baaithi koo uthaaaya laaoo

khaadaa/khaadi koo chaalaaya laaao

moohini yoogini chaal, raaaj kii thaaauu

aamukam/aamuki kee taan mee chaatpaati laagaaao

jiyaa lee tood, joo kooi eelaaichi haamaari khaavee

kaabhi naa chhoraaya haamaare saaatha

ghaar koo taajee, baaahaar koo taajee

haamee taaj auur kaanee jaaai

too chhaaati phaaati tuuraant maar jaaai

saatyaa naaama aadeesh guuruu kaa

meeri bhaakti guuruu ki shaakti

phuuroo maantraa ishwaaroo vaachaa.

Love Back Vashikaran Mantra

This mantra can be performed by and for both males and females. You need cardamom to perform this Vashikaran. For this, you need to recite the above mantra 7 times to energize the cardamoms. Give the energized cardamoms to the girl or boy for whom the Vashikaran is being performed. You can give it directly or mix it in their food. They will get attracted to you very soon.

Omyai naamoha aadesha kaamaakhyaam deevi koo

jaala moohuu, thaal moohuu,

jaangaal kii hiirnii moohuu

baaat chaaltaa baatohiya moohuu,

daarbaara baaithaa raajaa moohuu, paalaanga baaithi raani moohuu,

moohini meero naaama, moohuu jaagaata saansaaara,

taaraa taarilaa tootlaa, teenoo baasaaya kaapaala

sir chaadhee maatuu kee, duushmaani kaaruu paamaala

maaata moohini deevi ki duhaaai

phuuree maantraa khudaaia.

Love Back Vashikaran Mantra

The above Vashikaran mantra makes use of sweets to control a person. It is permissible to men and women both. Energize the sweet 108 times with the above mantra. Give this sweet to the person you want to control.

VASHIKARAN MANTRA FOR LOVE BY PHOTO

It is not always possible to be near the person to whom you want to perform Vashikaran for. Sometimes, that person is far away from you or beyond your reach. You cannot give Vashikaran energized food items to them directly.

In such cases, you can cast Vashikaran spells with the help of photographs. All you need is a photograph of the person you want to bring back or control. There are various mantras which are effective even with pictures.

SOME DAILY HABITS TO BRING LOVE BACK

 • Worship Venus as much as possible for you.
 • Also worship Saptmesh and Panchmesh
 • Wear the Saptmesh gemstone always.
 • Fast for a minimum of 16 Mondays.
 • Keep a rabbit in your house and feed it.
 • Wear yellow clothes every Thursday and worship Vishnu.
 • Also worship Moon as it brings success in love marriage.


from Pandit Kashiram Sharma +91-98-786-79245 https://ift.tt/36SgnXe
via IFTTT